Главная>>Разное>>ЯК ЦЬОГОРІЧ РОЗВИВАЄТЬСЯ ТА МОДЕРНІЗУЄТЬСЯ ВІННИЦЯ

ЯК ЦЬОГОРІЧ РОЗВИВАЄТЬСЯ ТА МОДЕРНІЗУЄТЬСЯ ВІННИЦЯ

Среда, 30 Август 2017 06:36

Як виконується Програма економічного і соціального розвитку Вінниці за І півріччя 2017 року, на міськвикон­комі, 10 серпня, звітував директор відділу еконо­міки та інвестицій міської ради Віталій Погосян. Об этом сообщает РџР Р�ТУЛА со ссылкой на СМИ.

«Завдяки злагодженій роботі міської влади, підприємств, уста­нов та організацій, в місті вдалось утримати позитивну динаміку розвитку. Про це свідчать здобутки проведених рейтингових досліджень, згідно з якими Вінни­ця підвищила високий рівень інвестиційної привабливості. За версією Міжнародного республі­канського інституту, Вінниця втретє отримала визнання найкращого для життя міста серед 24-х міст України. Також були ухвалені важливі рішення, спрямовані на стабілізацію еко­номічного розвитку міста, — заз­начив Віталій Погосян.

На виконання Меморандуму про співпрацю Вінницької міської ради з ПрАТ «Українська пивна компанія» створено індустріаль­ний парк «Вінницький кластер холодильного обладнання» та затверджено його Концепцію. Згідно з наказом Мінекономрозвитку «Вінницький кластер холо­дильного обладнання» включено до державного Реєстру індустрі­альних (промислових) парків. Проведено відкритий конкурс з вибору керуючої компанії «Вінницького індустріального парку». Переможцем визнано КП «Вінницький муніципальний центр інновацій».

В цілому, підприємства міста працювали в звичайному режимі. Тривала модернізація та техніч­не переоснащення виробництв на підприємствах переробної, легкої та хімічної промисловості. Реалізовувались інвестиційні проекти на «Вінницькому олійно-жировому комбінаті», підприєм­ствах «Барлінек Інвест», «Вінхарчосмак», «Аграна Фрут Україна». Тривало будівництво нового за­воду з виробництва холодильно­го обладнання. Середньомісяч­на заробітна плата по місту скла­ла ₴5,8 тис., збільшившись на 24% відносно початку року», — каже Віталій Погосян.

Однією з важливіших галузей, від якої в значній мірі залежить ефективність роботи всієї господарської системи міста є будівництво. В першому півріччі за рахунок усіх джерел фінансу­вання введено майже 77 тис. м кв. нового житла. З забудовни­ками міста укладено більше 50 договорів про сплату пайової участі у розвитку інфраструкту­ри міста. За Програмою «Муні­ципальне житло» завершені за­гально-будівельні роботи зі спо­рудження 88-квартирного житло­вого будинку на вулиці П. Запорож­ця (перший пусковий комплекс). На стадії завершення внутріш­ньо-будівельні роботи та утеп­лення зовнішніх стін.

Щодо об’єктів Програми ка­пітального будівництва серед пріоритетних об’єктів — рекон­струкція мосту через річку Південний Буг на вулиці Чорновола. Проводиться третій, завер­шальний етап реконструкції про­спекту Космонавтів (від вулиці Келецької до вулиці Андрія Первозванного). Триває реконструк­ція площі Костянтина Могилка. За перше півріччя цього року виконано капітальний ремонт дорожнього покриття загальною площею 54 тис. кв. м. Здійсню­ються роботи з комплексного ремонту дороги на вулиці Бучми. Зроблено капітальний ремонт двох перехресть. Виконано капі­тальний ремонт зупинок, з влаш­туванням на платформах так­тильних елементів. Продовжені роботи з асфальтування доріг, будівництва мереж водопоста­чання та прокладання мережі каналізації в мікрорайонах при­ватного сектору. Здійснювалося відновлення мереж зливової каналізації.

Тривали роботи з реконст­рукції мереж зовнішнього освіт­лення. З початку року встанов­лено понад 270 світлодіодних світильників вуличного освітлен­ня. Здійснювалось будівництво дитячих та спортивних майдан­чиків. Оновлено 6,3 км велоси­педної розмітки та облаштовано близько 3-х кілометрів велосипедних до­ріжок. Модернізовано два трам­вайних вагони, триває реконструкція ще одного. Повністю відновлено 2 автобуси, один з яких вже вийшов на лінію.

Продовжені ремонтні роботи об’єктів соціальної інфраструкту­ри. В рамках реалізації заходів з енергозбереження здійснюва­лось утеплення фасаду будівель шкіл № 20 та № 35, реконструк­ція покрівель шкіл № 16 та № 33. Завершуються роботи з рекон­струкції покрівлі дошкільного на­вчального закладу № 31. За кош­ти інвестора проводиться рекон­струкція будівлі школи № 15, ста­діонів шкіл № 30 та N° 31. Також за рахунок інвестиційних коштів завершено будівництво дитячо­го садка в мікрорайоні «Акаде­мічний», завершується будівниц­тво дитячого садка на вулиці Максима Шимка, ведеться будівництво дитсадка на вулиці Покришкіна та школи в мікрорайоні «Поділля».

У Вінниці відкрито реконст­руйоване відділення анестезіо­логії та інтенсивної терапії з опе­раційним блоком міської клінічної лікарні № 1, з надсучасним та небаченим досі в Україні медич­ним обладнанням. Завершуєть­ся реконструкція приміщень пер­шого поверху пологового будин­ку на вулиці Маяковського, 138.

«Це звіт за перше півріччя, але робіт ще до кінця року зали­шилось дуже багато. Просив би всіх, хто має до них відношення по галузях, підрядні організації, активізувати свою роботу. Наго­лошую ще раз на важливості які­сного виготовлення проектно-кошторисної документації, про­ведення тендерних процедур че­рез систему «ПроЗоро» з метою заощадження коштів. Щодо соціаль­ної сфери, важливо, щоб керів­ники закладів належним чином слідкували за якістю виконання робіт», — підсумував почуте міський голова Сергій Моргунов.

 

Джерело статті: газета “Події, факти, новини Вінниччини”

Последние публикации

Блоги